• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Regionala myndigheten i Cusco

Regionala myndigheten i Cusco

Analfabetism är ett av de största sociala problemen i Peru. Enligt siffror från den nationella undersökningen till 2022 når analfabetismen bland befolkningen över 15 år 5,1 % i hela landet. Denna siffra ökar i Cusco, den historiska huvudstaden i vårt land, där den överstiger 9,6 %, och är den fjärde regionen med den högsta analfabetismen i landet.
För att minska dessa oroande siffror undertecknade Dispurse Foundation och Cuscos regionala regering i november 2022 ett interinstitutionellt avtal och i december 2023 undertecknades ett specifikt avtal med Regional Education Management of Cusco för genomförandet av det regionala läskunnighetsprogrammet " Det är aldrig för sent att lära sig - Atikunmi (yes we can)", där Dispurses läskunnighetsförslag kommer att implementeras med hjälp av FOCUS-applikationen och dess didaktiska material, på surfplattor som inte behöver internet för att fungera.
Detta är ett gemensamt förslag från Cuscos regionala regering, Education Development Management, som främjats sedan 2019 av International Cooperation Office, som också har medverkan från lokala myndigheter, Unidad de Gestión Educativa Local and Alternative Basic Education Centres i regionen, med direkt involvering av deras lednings- och undervisningsteam.
År 2024 kommer Atikunmi att fokusera på provinserna Cusco, Quispicanchi, Paruro och Chumbivilcas; och kommer att genomföras i nära samarbete med CEBA-teamen, vilket garanterar den officiella certifieringen och utbildningskontinuiteten för studenterna. Lärare kommer att utbildas i Dispurse-metoden, som anpassar en effektiv utbildningsväg baserad på identifiering av elevers lärande och kunskap.