• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Ekonomi och styrning

Ekonomi

Årsredovisningar

Här kan du ladda ner och ta del av våra senaste årsredovisningar.

Styrning

Styrdokument

Stadgar

Läs om våra stadgar som ligger till grund för stiftelsen.

Vill du veta mer?