• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vårt arbete

Vi tror på ett helhetstänk för en hållbar förändring

På Dispurse är vi övertygade om att det krävs ett helhetstänk för att göra verklig och hållbar förändring och att vi är starkare tillsammans. Denna övertygelse återspeglas i vårt arbete, som består av tre delar.

Vi arbetar dels för att med hjälp av FOCUS, vår metodik och vårt undervisningsmaterial ge kvinnor möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk.

Dels arbetar vi för att de samhällen där våra deltagare bor och verkar kan erbjuda möjligheter för sina medborgare att studera inom ämnen som de behöver och är intresserade av samt utbyta tankar och idéer kopplat till läsning.

Slutligen arbetar vi tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer för att ge våra deltagare möjlighet att utbilda sig baserat på intresse och behov. 

 

Tillsammans tror vi att dessa tre delar ger verklig och hållbar förändring

FOCUS

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet. FOCUS har ett innehåll som fokuserar på användbarhet och meningsfullhet och tekniken möjliggör att fler kvinnor får möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

ECA

ECA

Vi arbetar för att våra deltagare skall få möjlighet att vidareutbilda sig inom de områden som de önskar och har behov utav. Genom att engagera nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi möjlighet till vidareutbildning för våra deltagare.

Läsutrymmen

Läsutrymmen

Vårt arbete inbegriper skapandet av mötesplatser där våra deltagare kan läsa, diskutera litteratur och utbyta erfarenheter tillsammans. Det material som erbjuds baseras på deltagarnas behov och intresse i de samhällen vi arbetar.

Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.

Marias Värld

I början av år 2020 introducerade vi konceptet ”Marias värld” i FOCUS. I Marias värld får deltagaren möta huvudpersonen Maria och följa hennes liv i den fiktiva byn Altamayo.  

Maria representerar vår primära målgrupp och är den person som våra deltagare får följa genom utbildningen. Genom införandet av Maria och hennes värld vill vi erbjuda ett meningsfullt och användbart innehåll där deltagarna får möjlighet att ta utgångspunkt i sina språkliga, sociokulturella och litteracitetsanknutna erfarenheter.

Vår globala organisation

På Dispurse är avstånd inget hinder för varken samarbete, utveckling eller goda ideér. På Dispurse är vi ett hängivet globalt team som varje dag arbetar för allas rätt till utbildning.