• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vårt arbete

Vi tror på ett helhetstänk för en hållbar förändring

På Dispurse är vi övertygade om att ett helhetstänk krävs för att göra verklig och hållbar förändring och att man är starkare tillsammans. Denna övertygelse återspeglas i vårt arbete som består utav tre delar.

Vi arbetar dels för att, med hjälp av FOCUS, vår metodik  och vårt undervisningsmaterial ge möjlighet för kvinnor att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk.

Vi arbetar också för att de samhällen som våra deltagare lever och verkar i skall kunna erbjuda möjligheter för sina medborgare att läsa  inom ämnen som de har behov och intresse av och utbyta tankar och ideer kopplat till läsning.

Slutligen, arbetar vi, tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer för att mäniskor skall få möjlighet att utbilda sig inom områden som de har behov och intresse av.

Tillsammans tror vi att dessa tre delar ger verklig och hållbar förändring

FOCUS

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet. FOCUS har ett innehåll som fokuserar på användbarhet och meningsfullhet och tekniken möjliggör att fler kvinnor får möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

ECA

ECA

Vi arbetar för att våra deltagare skall få möjlighet att vidareutbilda sig inom de områden som de önskar och har behov utav. Genom att engagera nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi möjlighet till vidareutbildning för våra deltagare.

Läsutrymmen

Läsutrymmen

Vårt arbete inbegriper skapandet av mötesplatser där våra deltagare kan läsa, diskutera litteratur och utbyta erfarenheter tillsammans. Det material som erbjuds baseras på deltagarnas behov och intresse i de samhällen vi arbetar.

Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.

Marias Värld

I början av år 2020 introducerade vi konceptet ”Marias värld” i FOCUS. I Marias värld får deltagaren möta huvudpersonen Maria och följa hennes liv i den fiktiva byn Altamayo.  

Maria representerar vår primära målgrupp och är den person som våra deltagare får följa genom utbildningen. Genom införandet av Maria och hennes värld vill vi erbjuda ett meningsfullt och användbart innehåll där deltagarna får möjlighet att ta utgångspunkt i sina språkliga, sociokulturella och litteracitetsanknutna erfarenheter.

Vår globala organisation

På Dispurse är avstånd inget hinder för varken samarbete, utveckling eller goda ideér. På Dispurse är vi ett hängivet globalt team som varje dag arbetar för allas rätt till utbildning.