• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse Foundation

Utbildning mot fattigdom

Dispurse Foundation är en svensk organisation som vill vara en kraft för att motverka fattigdom i världen

Vårt bidrag i kampen mot fattigdom består utav en digital litteracitetsutbildning, anpassad för kvinnor som av olika anledningar inte haft möjlighet att gå i skolan. Vi arbetar också för att skapa möjlighet till vidareutbildning för dessa kvinnor baserat på deras intresse och behov samt att skapa utrymme för dialog och ökad tillgång till text i det aktuella samhället. 

En central del av Dispurse litteracitetsutbildning (DLP) består av vår digitala applikation FOCUS. Tillsammans med vårt tryckta undervisningsmaterial ger det våra deltagare möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk.

770 miljoner

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet
(UNESCO 2018)

2/3 är kvinnor  

En majoritet av de människor som saknar grundläggande litteracitet är kvinnor 
(UNESCO 2018)

En mänsklig rättighet

På Dispurse är vi övertygade om att kunna läsa, skriva och räkna inte bara är en mänsklig rättighet utan också nyckeln för att kunna leva ett självständigt liv.

Vårt arbete

Vi är övertygade om utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna  för att individen skall få möjlighet att förändra sin livssituation. Men för att individen skall få möjlighet att förändra sin livssituation krävs det att hennes omgivning också ger möjlighet för henne att växa. Därför arbetar vi på Dispurse med  tre delar som tillsammans bidrar till en hållbar förändring för både individ och samhälle.

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet. FOCUS har ett innehåll som fokuserar på användbarhet och meningsfullhet och tekniken möjliggör att fler kvinnor får möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

Vidareutbildning

Vi arbetar för att våra deltagare skall få möjlighet att vidareutbilda sig inom de områden som de önskar och har behov utav. Genom att engagera nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi möjlighet till vidareutbildning för våra deltagare.

Läsutrymmen

Vårt arbete inbegriper skapandet av mötesplatser där våra deltagare kan läsa, diskutera litteratur och utbyta erfarenheter tillsammans. Det material som erbjuds baseras på deltagarnas behov och intresse i de samhällen vi arbetar.

Principerna för digital utveckling

Stiftelsen Dispurse har utvecklat en digitalt baserad litteracitetsutbildning för att bekämpa fattigdom. Därför är vi glada att kunna meddela att vi från och med mars är stolta anhängare av principerna för digital utveckling som förvaltas av Digital Impact Alliance (DIAL).

De digitala principerna vägleder oss i vår digitala utveckling och inspirerar oss att ständigt förbättra och lära av andra för att kunna tillhandahålla en litteracitetsutbildning som är både meningsfull och användbar för våra deltagare!

Läs mer om de digitala principerna på https://digitalprinciples.org/

 

Våra projekt

På Dispurse är vi övertygade om att ett helhetstänk krävs för att göra verklig och hållbar förändring och att man är starkare tillsammans. Våra projekt genomförs tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer med fokus på att erbjuda kvinnor möjlighet att utbilda sig.

Nedan presenteras ett urval av de spännande projekt vi arbetar med just nu.

Samarbetsavtal med Utbildningsministeriet i Peru

Samarbetsavtal med Utbildningsministeriet i Peru

I november 2022 undertecknades ett inter-institutionellt samarbetsavtal nr 036-2022 mellan Ministeriet för Utbildning (MINEDU) och Dispurse

Samarbetsavtal med Fe y Alegría

Samarbetsavtal med Fe y Alegría

Den 2 mars  2023 tecknade vi ett samarbetsavtal med Fe y Alegría, vars syfte är att erbjuda utbildning för människor som inte haft möjlighet att gå i skolan samt främja det livslånga lärandet för unga och vuxna
UGEL - San Marcos

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har  Dispurse, som ett samarbetsorgan,  fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

En mänsklig rättighet

Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället. Vi vill ge möjlighet för kvinnor som av olika anledningar inte fått möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet, att utveckla en grundläggande litteracitet som är både funktionell, digital och kritisk.

Dispurse verkar nu i nordvästra Sydamerika, där behovet utav grundläggande läs- och skrivfärdigheter är mycket omfattande bland en stor del av befolkningen, i synnerhet bland kvinnor.

Agenda 2030

Utbildning är en mänsklig rättighet som spelar en central roll i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Utbildning är nyckeln till ekonomisk tillväxt, jämställdhet och deltagande i samhället.  Ökade nivåer av utbildning kan kopplas samman med minskad fattigdom och ökad jämlikhet, förbättrad hälsa, bättre arbetsförhållanden, samt ökade möjligheter att utöva sitt medborgarskap (Unesco, 2020).

Genom vårt arbete arbetar vi främst mot mål 1, 4 och 5 även om vi i vårt arbete indirekt hjälper till att främja alla hållbarhetsmål.

Nyheter

På Dispurse är vi övertygade om att kunna läsa, skriva och räkna inte bara är en mänsklig rättighet utan också nyckeln för att kunna leva ett självständigt liv. Här nedan finns ett urval av nyheter från vårt arbete.

Dispurse Digital facilitator training has started

As part of our collaboration with EDUCO and the Fundación Centro de Cultura Popular (FCCP) we have started our Digital Facilitator training as part of the planned implementation of Dispurse Literacy Program aimed at low literate mothers in Bolivia.

Dispurse literacy program expands to Hualgayoc

We are pleased to announce that we have started our literacy program with FOCUS in the district of Bambamarca with 245 young and adult students who are illiterate or have incomplete primary education.

Vår globala organisation

På Dispurse är avstånd inget hinder för varken samarbete, utveckling eller goda ideér. På Dispurse är vi ett hängivet globalt team som varje dag arbetar för allas rätt till utbildning. 

Innan visste jag bara hur man kunde skriva enstaka ord. Nu skriver jag mitt namn och andra namn och andra mycket viktiga saker
Olinda Silva Díaz
Olinda Silva Díaz
Cajamarca
Jag vill utvecklas så att jag kan lära mina barn mycket mer
Luz Cusquisivan Céspedes
Luz Cusquisivan Céspedes
La Libertad
En stor anledning till att jag vill lära mig mer är för att jag vill kunna förstå och vara delaktig i mina barns skolgång
Juliana Diaz Alvarado
Juliana Diaz Alvarado
La Libertad

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!