DISPURSE FOUNDATION

Utbildning mot fattigdom

DISPURSE FOUNDATION

Utbildning mot fattigdom

DISPURSE FOUNDATION

Utbildning mot fattigdom

Dispurse Foundation

I Peru har 9,6 miljoner människor som är över 15 år inte gått klart gymnasiet och i flera regioner saknar mer än 50% grundläggande kunskaper i att skriva, läsa och räkna (Källa ENAHO 2017).

På Dispurse är vi övertygade om att kunna läsa, skriva och räkna inte bara är en mänsklig rättighet utan också nyckeln för att kunna leva ett självständigt liv och vara en positiv kraft som kan delta, påverka och hjälpa till för en hållbar demokratisk samhällsutveckling. 

Vi är en svensk stiftelse vars syfte är att bekämpa fattigdom genom utbildning. Vi är politiskt och religiöst oberoende.

Vårt arbete började 1993 tack vare vår grundare Gert Johanssons vision och initiativ.  Gert var övertygad om att utbildning är en av de viktigaste pusselbitarna för att individen själv skall få verktyg och kraft att ta sig ur fattigdom.

År 2017, efter 5 års utveckling, lanserade vi Focus, vårt digitala verktyg (app), som lär människor som saknar grundläggande litteracitet att läsa, skriva och räkna utan hjälp av lärare och utan behov av internetuppkoppling.

Vår utbildning erbjuder människor en möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell och digital genom en undervisning präglad av ett starkt resursperspektiv, meningsfullhet, användbarhet och ömsesidig respekt.

 

Do you prefer English? Click here!