• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Stöd oss

Låt oss göra skillnad tillsammans

Bli en samarbetspartner

Bli en samarbetspartner

Teama upp med oss och implementera ert eget litteracitetsprogram med stöttning från oss längs vägen. 

För företag

För företag

Stötta vårt arbete och vår utveckling och ge fler kvinnor möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. 

För privatpersoner

För privatpersoner

Låt oss göra skillnad tillsammans.
Tack vare din hjälp kan fler kvinnor lära sig att läsa, skriva och räkna.

Innan visste jag bara hur man kunde skriva enstaka ord. Nu skriver jag mitt namn och andra namn och andra mycket viktiga saker
Olinda Silva Díaz
Olinda Silva Díaz
Cajamarca

Var med och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället. Vi vill ge möjlighet för kvinnor som av olika anledningar inte fått möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet, att utveckla en grundläggande litteracitet som är både funktionell, digital och kritisk.

Tack för ditt värdefulla bidrag!

Våra projekt

CEDIF

Mödrar i utsatta familjer får möjlighet att studera med FOCUS och tillhörande undervisningsmaterial. Samarbete mellan Dispurse och Myndigheten för Utveckling och Social Inkludering i Peru. 

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har  Dispurse, som ett samarbetsorgan,  fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.