• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Rotary i Cajamarca

Rotary i Cajamarca

Rotary är en internationell serviceinstitution, vars uppdrag är att tjäna de mest utsatta samhällena genom projekt som positivt påverkar utbildning, miljövård, skydd av mödrar och flickor, vatten och sanitet, etc.

Sedan 1980 har Rotary genomfört läskunnighetsprojekt i Cajamarca-regionen. I syfte att stärka dessa åtgärder undertecknade man i augusti 2023 ett samarbetsavtal med Dispurse Foundation och CEBA Fray Shahuano Murrieta vars syfte är att samarbeta i genomförandet av aktiviteter som stärker vuxenutbildningen, med början med de personer som lämnat utanför eller fick inte tillgång till utbildningssystemet i provinsen Cajamarca.