• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Läsutrymmen

Läsutrymmen är en strategi för att stärka och främja  deltagarnas lärande

Ett läsutrymme är en mötesplats som skapas för att främja läsning och samtal kring upplevelser kopplat till läsning. De texter man arbetar med baseras på behov och prioriteringar hos invånarna i ett samhälle.

Vårt mål

Vårt mål är att skapa utrymmen för läsning i de samhällen där vi är verksamma. Dessa läsutrymmen skapar vi tillsammans med lokala aktörer och andra allierade. Målet är att kunna erbjuda våra deltagare och deras familjer möjlighet till dialog och läsning. 

Därför, arbetar vi bland annat med att föra dialog kring behov, intressen och ambitioner hos våra deltagare. 

Vi för också diskussioner kring kunskap, normer, traditioner och kultur för att utveckla deltagarnas möjligheter att aktivt delta i de samhällen de lever och verkar i.

Aktiviteter vi främjar i våra läsutrymmen

  • Gemensam läsning och diskussion kring litteratur
  • Skrivarverkstäder
  • Boklån
  • främjande av användning av digitala resurser

Och framför allt främjar vi läsning tillsammans inom familjen  eftersom vi tror att det är det viktigaste utrymmet för främjandet av goda  läsvanor

Läs mer om vårt arbete

FOCUS

FOCUS vill erbjuda kvinnor möjligheten att utveckla en grundläggande litteracitet. FOCUS har ett innehåll som fokuserar på användbarhet och meningsfullhet och tekniken möjliggör att fler kvinnor får möjlighet att utbilda sig då de kan studera på platser och tider som passar deras livssituation.

Vidareutbildning

Vi arbetar för att våra deltagare skall få möjlighet att vidareutbilda sig inom de områden som de önskar och har behov utav. Genom att engagera nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi möjlighet till vidareutbildning för våra deltagare.

Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.