• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Utvecklingen av FOCUS

María Sánchez är huvudpersonen i FOCUS och den person som följer våra deltagare genom utbildningen.

Maria bor i Altamayo och tillsammans med deltagarna utforskar hon sitt närområde, träffar spännande människor och ställs inför uppgifter som deltagaren får hjälpa henne att lösa.

Tack vare María får vi möjlighet att erbjuda våra deltagare ett innehåll som är meningsfullt och användbart. Exempelvis genom Marías önskan om att laga god och nyttig mat till sina barn kan vi ta upp ämnen som blodbrist och tillsammans lära mer om hur man kan förebygga denna sjukdom vilken är en vanlig sjukdom bland kvinnor och barn i de område vi arbetar.

SMS

Flera av våra deltagare har en telefon och en önskan om att lära sig mer om att skriva sms, vilket de får möjlighet att göra tillsammans med Maria och hennes vänner.

Identitetskort

Genom Marías önskan om att lära sig delarna i sitt DNI (identitetskort som alla medborgare i Peru har) får också våra deltagare möjlighet att ta fram sitt eget och lära sig mer om dess delar och syfte. 

Nästa steg vi arbetar med just nu är att Marias vän Ana behöver hjälp med att ta upp en viktig fråga med sin borgmästare i Huaqua

För att kunna göra detta behöver man bland annat förstå hur man fyller i en formell ansökan, något som vi såklart skall ta oss an! Följ oss på Instagram och Facebook för att följa utvecklingen av vår utbildning!