• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Fe y Alegría i Peru

Fe y Alegría i Peru

Fe y Alegría är en ideell förening, främjad av Society of Jesus, som förvaltar offentliga utbildningsinstitutioner med åtagandet att ge gratis kvalitetsutbildning hela livet till de mest utsatta människorna i vårt land. Det är en del av International Federation of Fe y Alegría, som finns i 22 länder på tre kontinenter: Amerika, Afrika och Europa.
Dispurse bekämpar fattigdom genom utbildning och söker allianser för att öka kvinnors läskunnighet eftersom den tror att investeringar i deras utbildning kommer att förändra världen. I detta arbete har i mars 2023 ett avtal undertecknats med Fe y Alegría, vars syfte är att bidra till vården av analfabeter och främjandet av utbildningskontinuitet för unga och vuxna.
Alliansen mellan Fe y Alegría och Fundación Dispurse syftar också till att bidra till att minska utbildningsklyftan för peruaner som inte har tillgång till eller inte fullföljt grundläggande utbildning, vilket stöder de ansträngningar som gjorts av direktoratet för alternativ grundutbildning vid utbildningsministeriet, och skapa innovativa erfarenheter som påverkar offentliga riktlinjer för utbildning för ungdomar och vuxna.
Implementeringen av Dispurses utbildningsförslag av Fe y Alegrías lärare och facilitatorer genomförs i Cajamarca-regionen. 2023 arbetade vi med 150 studenter från CEBA Fe y Alegría N°69 i provinsen Cutervo. År 2024 kommer vi att arbeta med eleverna i 15 läskunnighetscirklar på CEBA Fe y Alegría N°83 Bambamarca, i provinsen Hualgayoc.