• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Utbildningsministeriet i Peru

Utbildningsministeriet i Peru 

Utbildningsministeriet, genom direktoratet för alternativ grundutbildning (DEBA), tillhandahåller utbildningstjänster genom två program: alfabetiseringsprogrammet, som täcker den inledande och mellanliggande cykeln (motsvarande grundutbildningsnivån) och programmet för alternativ grundutbildning för ungdomar och Vuxna, som täcker den initiala, mellanliggande och avancerade cykeln.
Litteracitetsprogrammet är utvecklat inom ramen för det normativa dokumentet N°057-2022-MINEDU, kallat "Guidelines for the development of the Alternative Basic Education Literacy Program" och riktar sig till personer 15 år och äldre som är analfabeter eller har ofullständig grundskoleutbildning.
Inom denna ram, i november 2022, undertecknades det interinstitutionella samarbetsavtalet nr 036-2022 mellan utbildningsministeriet och Dispurse Foundation. Syftet med avtalet är att implementera Dispurses utbildningsförslag i samordning med de regionala utbildningsdirektoraten (DRE) och de lokala utbildningsledningsenheterna (UGEL) för erkännande av lärande för elever i åldern 15 år och äldre som är analfabeter, främst på landsbygden och extremt fattiga områden som utvecklar utbildningsverksamhet inom ramen för Alternativa Basic Educationaleracy Program.
Arbetsplanen överväger artikulering av undervisningsmetoder genom användning av digitala utbildningsverktyg för att hjälpa elever i alfabetiseringsprogrammet att uppnå nytt lärande och bidra till att minska utbildningsklyftan mellan ungdomar och vuxna. Under år 2023 arbetade således 150 deltagare i 10 läskunnighetscirklar i provinsen Cutervo, i Cajamarca-regionen.