• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Organización de Estados Iberoamericanos – OEI

Organización de Estados Iberoamericanos – OEI

Organisationen OEI, är en multilateral organisation för samarbete mellan spansk- och portugisisktalande ibero-amerikanska länder. OEI ser utbildning, vetenskap och kultur som verktyg för mänsklig utveckling och skapar möjligheter att bygga en bättre framtid för alla.
OEI har varit en pionjär inom utvecklingen av ungdoms- och vuxenutbildningsprogram i Ibero-Amerika i mer än 30 år, med avsikten, som senare återspeglas i 2030-agendan, att inte lämna någon bakom sig.
Samarbetsavtalet som OEI och Dispurse undertecknade i februari 2023, syftar till att etablera interinstitutionella samarbetsmekanismer, genom genomförande av aktiviteter, projekt och program som anses relevanta och som bidrar till vård av vuxna i analfabetism och främjande av utbildningskontinuitet för vuxna, särskilt de i utsatta områden i landet.
Dispurses inlärningsprogram överväger också att främja läsning hos personer med inledande läsnivåer; och Community Education, som en modell som syftar till att skapa en utbildande gemenskap som uppmuntrar livslång utbildning och för en omfattande hållbar utveckling av befolkningen i dess territorium.
Dispurse gör sitt utbildningsprogram tillgängligt för OEI, så att det kan utvecklas inom områden där det finns förutsättningar att genomföra genom åtgärder som OEI genomför direkt eller genom sina motsvarigheter.