• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Ditt företag kan göra skillnad

Stötta vårt arbete och ge fler kvinnor möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna

Stötta vårt arbete genom att donera pengar för ett antal elever eller grupper.  Genom ert bidrag kan vi starta fler grupper och ge fler kvinnor möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna samt utbilda sig inom områden som de är intresserade av och behöver för att försörja sin familj.

Vår utbildning sträcker sig under 6-9 månader och kostar ca 1400 kr. 


 För 1400 kr får eleven i vårt program:

  •  Platta med FOCUS som får användas under utbildningen
  •  Kompletterande undervisningsmaterial
  •  Undervisning av handledare 
  •  Digitala resurser 
  •  Möjlighet att delta i läsutrymmen
  •  Möjlighet till vidareutbildning utefter intresse och behov

Stötta utvecklingen av vår utbildning

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår utbildning, både dess innehåll men även att översätta utbildningen till andra språk för att nå fler. Stötta vår utveckling och var den del av vår resa!

För mer infomaton om hur ni kan stötta utvecklingen av vår utbildning kontakta oss via kontakt@dispurse.org!

 

Vill du veta mer?

Vi är naturligtvis tacksamma för allt stöd vi kan få och är öppna för att hitta alternativa samarbetsformer inom ramen för våra värderingar. Hör gärna av dig till oss med  tankar eller frågor kring samarbeten, via mejl kontakt@dispurse.org eller telefon +46 (0) 708-737 850

Med vänlig hälsning!

Ann-Britt Johansson
Styrelseordförande och CFO Dispurse

Vill du samarbeta med oss?