• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Om oss

Vision

Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vi är en stiftelse vars syfte är att bekämpa fattigdom genom utbildning. Vi är politiskt och religiöst oberoende. Fram till 2011 arbetade vi med utbildning främst genom att bygga skolor och administrera stipendier för kvinnor i olika delar av världen. År 2012 påbörjade vi utvecklingen av FOCUS som är en digital litteracitetsutbildning, förpackad som en applikation, för kvinnor som av olika anledningar inte fått möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet.  FOCUS testas mot vår målgrupp kontinuerligt och utvecklas ständigt.

Våra projekt

Våra projekt genomförs tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer med fokus på att erbjuda kvinnor möjlighet att utbilda sig.

Vårt arbete

På Dispurse är vi övertygade om att ett helhetstänk krävs för att göra verklig och hållbar förändring och att man är starkare tillsammans. Denna övertygelse återspeglas i vårt arbete som består utav tre delar.

Stöd vårt arbete

Var med och skapa en bättre tillvaro för kvinnor. Att kunna läsa, skriva och räkna är inte bara en mänsklig rättighet, det är även en nyckel till att kunna leva ett självständigt liv och att bli en positiv kraft som kan vara med att påverka och utveckla samhället.

Vår Mission

Vi utvecklar innovativa, individanpassade och kostnadseffektiva
läromedel för vuxna för att ge dem möjlighet att bättre klara sin
vardag, förbättra sin ekonomiska situation och ge dem möjlighet till
att aktivt vara med och utveckla det samhälle de lever i.

Vi bygger nätverk som engagerar aktörer för byggandet av det
fattigdomslösa, hållbara samhället.

Vi baserar vårt arbete på beprövad erfarenhet och aktuell forskning
inom utbildning för vuxna.

Vår historia

Vårt arbete startade 1993 tack vare vår grundare Gert Johanssons vision och initiativ. Gert var övertygad om att utbildning är en av de viktigaste faktorerna som kan möjliggöra förändring både för individ och för samhällen i stort. Att beskriva historien om hur och varför Dispurse kom till känns viktigt, för oss som jobbar med det, för de som utvecklas genom stiftelsens arbete och för er som följer och stödjer vårt arbete. 

GERT JOHANSSON

“Ska man få något gjort ska man börja där det är som värst!”

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!