• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Regionala myndigheten i Cajamarca

Regionala myndigheten i Cajamarca

Cajamarcas regionala myndighet främjar regional, integrerad och hållbar utveckling, främjar offentliga och privata investeringar och sysselsättning, garanterar fullt utövande av rättigheter och lika möjligheter för dess invånare i enlighet med nationella och regionala utvecklingsplaner och program.
Dispurse har ett utbildningsförslag som inkluderar användning av FOCUS-applikationen och utbildningsmaterial för individuellt och gruppvis lärande, utvärderingsinstrument som är nödvändiga för genomförandet av förslaget, samt kapacitetsuppbyggnad av den inblandade personalen. Utbildningsförslaget ska ge pedagogisk uppmärksamhet till elever från 15 år och äldre som är analfabeter, främst på landsbygden och extremt fattiga områden.
Sedan starten av sin verksamhet i Peru har Dispurse betjänat analfabeter med innovativa förslag, särskilt i Cusco- och Cajamarca-regionerna. Det gemensamma arbetet med UGEL San Marcos, Jaén och San Ignacio i Cajamarca-regionen för att accelerera och certifiera inlärning av analfabeter sticker ut. Som ett resultat av denna erfarenhet godkände det regionala utbildningsdirektoratet i Cajamarca i april 2022 riktlinjerna och riktlinjerna för genomförandet av åtgärder som garanterar certifiering och acceleration av lärande för att täppa till utbildningsklyftan för analfabeter och vuxna, i samarbete med läroanstalterna och programmen för alternativ grundutbildning, högre pedagogisk utbildning och teknisk produktiv utbildning i enlighet med gällande bestämmelser.
I september 2023 undertecknade den nya ledningen för Cajamarcas regionala regering och Dispurse Foundation ett interinstitutionellt samarbetsavtal som överväger genomförandet av aktiviteter som möjliggör genomförandet av Dispurse utbildningsförslag, baserat på behovet av att stärka utbildningen för ungdomar och vuxna som redskap för att hjälpa till att utrota fattigdomen i Cajamarca-regionen.