• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse Litteracitetsutbildning

Dispurse Litteracitetsutbildning (DLP) 

Fotografi: Deltagare arbetar med FOCUS-appen

 

En central del av Dispurse litteracitetsutbildning (DLP) består av vår digitala applikation FOCUS. Tillsammans med vårt tryckta undervisningsmaterial ger det våra deltagare möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk.

FOCUS

Syftet med det adaptiva digitala läromedlet FOCUS är att erbjuda en utbildning där deltagaren lär sig att läsa, skriva och räkna samtidigt som de får möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell, digital och kritisk.

Fotografi: Anslagstavlan i FOCUS-appen


FOCUS är utvecklat för att användas på surfplattor och utbildningen fungerar utan internet.

Eftersom utbildningen är individanpassad och skall kunna användas utan lärarstöd behöver handledaren synkronisera deltagarnas progress minst en gång i veckan, gärna oftare. Applikationen läser nämligen kontinuerligt av vilken kunskapsnivå deltagaren befinner sig på och anpassar utbildningen därefter.

Varje deltagares utveckling visualiseras också för handledare och administratörer i vårt verktyg, DispurseAdmin.  Deltagarnas progress synkroniseras även av handledaren med hjälp av vår app DispurseSynch som möjliggör lokal synkronisering på platser utan internettillgång.

Det tryckta undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet är utvecklat för att komplettera och fördjupa deltagarnas digitala arbete i FOCUS och följer i princip FOCUS innehåll. Materialet ger varje enskild deltagare ytterligare möjligheter att utveckla sin litteracitet.  Både individuellt och tillsammans med andra i grupp, får de medvetet arbeta med olika litteracitetspraktiker i kombination med arbetet i FOCUS.

Fotografi: Arbete med grupphäfte 1

 

De fyra individuella häftena, som är riktade direkt till varje deltagare, ger dem möjlighet till konkret färdighetsträning med papper och penna. Med ett anpassat kontextualiserat innehåll, kan varje deltagare själv konkret komplettera den digitalt baserade läs- och skrivutveckling som parallellt pågår i FOCUS.

De fyra olika grupphäftena, som är riktade till handledaren, består av förslag och underlag för ett gemensamt arbete med konkret och vardagsnära material i grupp. Detta ger möjlighet för deltagarna att tillsammans få fokusera på att diskutera och reflektera kring olika typer av aktuella och engagerande texter och ämnen. Det kan till exempel handla om hur man bäst lagar näringsriktig mat för att undvika anemi eller sätt att motverka och undvika våld i nära relationer.  

Möt Maria Clotilde

María Clotilde, en tidigare deltagare i  Dispurse Litteracitetsutbildningg i Cajamarca, kan nu hjälpa sin lille son att lära sig läsa. Tillsammans med sina klasskamrater läser hon tryckta texter och digitala texter på surfplattan. Förut sa andra till henne att hon inte kunde lära sig; Idag vet hon att hon kan och konstaterar att hon känner sig väldigt värdefull. Vi inbjuder dig att lära känna hennes historia i den här videon.