• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Viktigt meddelande angående coronaviruset (COVID-19).

Peruanska myndigheter har vidtagit en rad åtgärder på grund av coronavirusets (COVID-19) framfart. I och med detta har vi sedan måndag 16:e mars och tills vidare tillfälligt avbrutit alla gruppaktiviteter i Peru. 

Tack vare det unika formatet för vår app FOCUS kommer våra deltagare dock att kunna fortsätta lära sig läsa och skriva på egen hand från sina hem. Vi uppmanar alla att följa myndigheternas rekommendationer om handhygien och socialdistans. Tillsammans kommer vi att lyckas vända situationen.