• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Nu tar vi nästa steg!

Vi har under de senaste tre åren haft en rad arbetshypoteser som har gett oss otroliga lärdomar och möjligheter inför vårt framtida arbete. I november månad besökte det svenska teamet Peru och vi kom fram till, tillsammans med teamet i Peru, att det är dags för oss att ta nästa steg.

Under dessa år har vi bl.a. verkat som en språngbräda för livslångt lärande för över tusen kvinnor i de allra mest utsatta delarna av Peru, tagit ansvar för att säkerställa en vidareutbildning baserad på deltagarnas behov och intressen samt etablerat oss som en aktör för att utrota fattigdom genom utbildning i Peru.

Under 2020 kommer ett nytt koncept att introduceras med start i Cajamarca: Dispurse Learning Center. Genom att starta Dispurse Learning Center på ett ställe vill vi under 2020 fokusera på att utveckla vår digitala utbildning FOCUS för att öka våra deltagares igenkänning och motivation, säkra upp kvaliteten på våra handledare samt utarbeta rutiner för hur vi på ett ansvarstagande sätt kan säkra vidareutbildning för våra deltagare. Detta för att vi verkligen skall kunna göra skillnad och vara en språngbräda för ett livslångt lärande för personer som inte haft tillgång till utbildningssystemet.

Naturligtvis kommer vi att fortsätta vår verksamhet i Junín, Huancavelica, Pacasmayo, Cusco, Lima, etc. tillsammans med våra allierade.

I och med detta har vår verkställande direktör i Peru, Håkan Silfverlin, fullgjort sitt uppdrag som han har genomfört på ett fantastiskt sätt. Håkan har etablerat vår verksamhet och har skapat viktiga allianser med offentliga, akademiska och privata institutioner i Peru. Håkan har också skapat ett framgångsrikt personalteam inför den spännande framtid som vi står inför.

Håkan lämnar sin roll som verkställande direktör den 30:e april och lämnar över ledarskapet till Ruth Anastacio och Paola Robles, medlemmar i ledningsgruppen i Peru. Vi är tackar Håkan, som kommer att fortsätta vara en nära vän till vår stiftelse, för sitt engagemang.

STIFTELSEN DISPURSE

 Ann-Britt Johansson

Styrelsens Ordförande