• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse expanderar i Peru.

På Dispurse är vi mycket stolta över framgångarna med vårt litteracitetsprogram, samt vårt förslag på hur man certifierar vuxna som har genomfört vårt litteracitetsprogram.  Nu expanderar vi och nya distrikt startar nya grupper runt om i Peru. Vår litteracitetsutbildning, i samarbete med det peruanska utbildningsministeriet, ger nationell certifiering motsvarande de första två åren av formell vuxenutbildning.

Dispurse expanderar i Peru.

Certifieringen är oerhört viktig för våra deltagare och gör det möjligt för dem att studera vidare. Certifieringen innebär en hel rad andra saker som att de får möjlighet att ta körkort, lättare får ett jobb då detta är ett grundläggande krav från arbetsgivare samt möjlighet till en högre lön. 

Certifieringen ger vår målgrupp som inte tidigare haft möjlighet att studera möjligheten att förändra sina och sina barns liv!

Den 23 mars i år hölls ett möte för att presentera de resultat som erhållits under år 2021 i genomförandet av Dispurse litteracitetsprogram samt vårt förslag på hur man kan påskynda och certifiera lärandet för den vuxna befolkningen som saknar grundläggande läskunnighet, i vårt litteracitetsprogram.

Under mötet framhölls att 26 deltagare av 32 framgångsrikt genomförde litteracitetsprogrammet under en period av 6 månader och sedan erhöll den officiella certifieringen av CEBA San Marcos, vilket ger dem möjlighet att fortsätta sina studier inom formell vuxenutbildning.

I detta möte deltog representanter för Utbildningsministeriet, direktören för UGEL San Marcos och andra viktiga aktörer. Under mötet låg fokus på att samordna och planera genomförandet av det andra året av gemensamt arbete i José Sabogal-distrikten. Dessa distrikt är hem för över 40 % av den totala befolkningen i distriktet och ett distrikt där invånarna lever i extrem fattigdom.

Detta är inte välgörenhet, detta är utveckling!

Mer information om Dispurse litteracitetsprogram på  ”Vårt arbete”