• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse organiserade forum för hållbar utveckling

Dispurse deltog i organisationen av forumet för hållbar utveckling.

Representanter från näringslivet, från den offentliga sektorn, samt akademiker diskuterade de sociala utmaningarna i landet, liksom vikten av att ha medborgare med beslutskapacitet.

Trots att Peru har visat framsteg i hållbar utveckling så finns fortfarande  stora utmaningar för att uppnå och garantera en verklig hållbar utveckling till gagn för de medborgare och för det, måste det generera samtal och samförstånd.

Dessa strategier och åtgärder diskuterades under Forumet för hållbar utveckling - bidra till förändringen i Peru från det lokala till den nationella, som arrangerades  av Dispurse tillsammans med Pacific Business School, WWF, Ciudadanos al Día och Universitetet Cientifica del Sur. 

Forumet ägde rum under två dagar där man tog upp teman som: styrelseformer, ekonomisk utveckling, utbildning och hållbara städer.

Ministern från ministeriet för utveckling och social integration i Peru (Midis), Liliana del Carmen La Rosa, som öppnade forumet, påpekade att även om den offentliga sektorn har nått självbestämmande så  finns det ingen territoriell förvaltningsvision som garanterar ett hållbart saamhälle. 

Vi möter efterfrågan, man arbetar med det grundläggande men utan en territoriell vision. Vi kan inte fortsätta dela ut fattigdom bland fattiga. Vi kan inte fortsätta fundera över hur vi kan skapa bättre bidrag utan att tänka på hur bidragstagarna tar sitt ansvar för produktiv integrering. Vi behöver alla för att genomföra detta, vi behöver avtal som ansluter det sociala med det produktiva. säger La Rosa.

Styre & regering
Under panelen för Styre & Rergering deltog chefen för det nationella samfundet för privat företagande  (CONFIEP), Roque Benavides, som sa att ett sätt att integrera i ekonomisk verksamhet är genom offentlig-privata partnerskap.

"Obras por Impuestos (arbeten som betalas med skatt) är ett bra exempel för den privata sektorn. För att lyckas måste den offentliga och privata sektorn arbeta hand i hand. Det är ett gemensamt socialt ansvar Om alla  samhällets delar går samman för att skapa utveckling", säger han.

Å andra sidan, Caroline Gibu, chef för Ciudadanos al Día menade på att en stor del av de statliga institutionerna inte har förstått begreppet hur man skapar en öppen regering med deltagande och samverkan för att möta de mål och utmaningar.

"Förutom en bra regering, behöver vi också bra arbetare som vill hjälpa borgmästarna att förbättra hur den offentliga sektorn sköts. För att lyckas med detta kan vi inte bara utbilda framtida medborgare utan att utbilda de nuvarande". , sade hon.

I panelen deltog också deltagande ledaren för Riksrevisionen, Nelson Shack, som pratade om arbetet som genomförts under hans tid för att synliggöra information för att visa vad som görs i varje instutition i regeringen, vilket kommer tillåta befolkningen att ta informerade beslut.

Under diskussionen deltog också Yuri Vilela från AMPE, Fernando Cillóniz från den regionala regeringen i Ica och Juvenal Palma, borgmästare från Andahuaylillas. Palma berättade om sina erfarenheter av vad de gör för att utveckla samhället.

På den andra dagen av forumet hölls tre rundabordssamtal om utbildning, ekonomisk utveckling och hållbara städer, med deltagande av viktiga personligheter och företag.  SNMPE Pablo de la Flor; SNP: s ordförande, Elena Conterno, VDn för Volvo och VDn för Scania bland annat.

Vikten av innovation
Experterna i  systemfokusmodellen SymbioCity Daniel Andersson och Helena Adlercreutz, från konsultfirman som uppstod från Kommuner och landsting i Sverige höll i arbetsmetodiken som användes på forumet  för hållbar utveckling.

Under diskussionerna presenterade konsulterna systemfokusmodellen som fungerade som en strategisk ram. Under workshops på eftermiddagen användes innovativa och effektiva metoder för att analysera och föreslå idéer till specifika ämnen för att replikera framgångshistorierna i Peru.

Man kommer generera en white paper från forumet  som kommer att samla de viktiga punkterna från varje diskussion och workshop. 

Dispurse Foundation winner of the Ruralia Challenge 2023!

We are excited to share that the Dispurse Foundation has been recognized as one of the winners of the Ruralia 2023 Challenge, an application process for organizations that carry out educational interventions in rural areas of Peru