• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning