• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Ditt företag kan göra skillnad

På Dispurse är vi övertygade om att ett helhetstänk krävs för att göra verklig och hållbar förändring och att man är starkare tillsammans

Genom ert bidrag kan fler fler kvinnor lära sig att läsa, skriva och räkna. Tack vare FOCUS- applikationen och vår metodik kan vi nå fler kvinnor än traditionell utbildning. Genom ert bidrag kan vi också erbjuda fler kvinnor möjlighet att utbilda sig inom områden som de är intresserade av och behöver för att försörja sin familj.

Genom ert bidrag kan vi skapa hållbara samhällen där lokala aktörer tar ansvar för att skapa utbildningsmöjligheter för sina medborgare. På detta sättet lever ert bidrag vidare och kan gynna många fler under en lång tid framöver.

Vill du veta mer?

Vi är naturligtvis tacksamma för allt stöd vi kan få och är öppna för att hitta alternativa samarbetsformer inom ramen för våra värderingar. Hör gärna av dig till oss med  tankar eller frågor kring samarbeten, via mejl kontakt@dispurse.org eller telefon +46 (0) 708-737 850

Med vänlig hälsning!

Ann-Britt Johansson
Styrelseordförande och CFO Dispurse

Vill du samarbeta med oss?