• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vi startar nu vårt läskunnighetsprogram i distriktet Chetilla, Cajamarca

Vi är glada att tillkännage att vi har startat vårt läs-och skriv program för vuxna tillsammans med det peruanska Ministeriet för Kvinnor och Utsatta Medborgare i Chetilla, en av regionen Cajamarcas mest utsatta distrikt. 

I Cajamarca bor det cirka 1.3 miljoner invånare. Det är också en av de regionen där befolkningen har störst brist på grundläggande läs-och skrivkunskaper, efter regionerna Huancavelica och Apurímac. (Källa: Andina, 2019)

Chetilla är det distrikt i regionen Cajamarca där  störst antal kvinnor (45,1-58%) saknar  grundläggande läs-och skrivkunskaper  (Källa: Cajamarca Regional Government, 2010).