• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vi fortsätter med social distansering men håller oss uppkopplade för utbildning!

I början av juni kunde vi meddela att vi återupptagit vår verksamhet i Peru i regionerna Cajamarca, Cusco och La Libertad efter den totala lock-down som pågått sedan den 16e mars. Detta sker i samordning med distriktskommunerna Baños del Inca (Cajamarca), Andahuaylillas (Cusco) och San Pedro de Lloc (La Libertad). 

För oss är det viktigaste att säkerställa våra medarbetares och deltagarnas säkerhet och välbefinnande. I detta avseende följer vi alla de riktlinjer som de peruanska hälsomyndigheterna rekommenderar och vi har också infört ett strikt säkerhetsprotokoll för att förhindra spridning av COVID-19.

Vårt Sverigekontor arbetar hand i hand med teamet i Peru för att säkerställa att Dispurse personal har alla verktyg som krävs för att fortsätta det viktiga arbete som utförs.

Det svåra som vi har upplevt över hela världen i samband med COVID19-pandemin har visat oss att utbildning är viktigare än någonsin.