• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vår utbildning ger nationell certifiering!

Sedan starten av sin verksamhet i Peru har Stiftelsen Dispurse fokuserat på att utveckla lösningar som kan möjliggöra att kvinnor får  möjlighet att utveckla en grundläggande läskunnighet,  i samarbete med lokala, regionala och nationella utbildningsmyndigheter.

Som ett led i detta startade vi i maj 2021, genom en överenskommelse mellan det nationella peruanska utbildningsministeriet samt regionala utbildningsmyndigheten i Cajamarca,  ett projekt där tanken var att undersöka om vår utbildning kan ge nationell certifiering, dvs om man efter deltagande i vårt utbildningsprogram kan certifiera sitt lärande och således tillgodogöra sig ett eller ett par års grundläggande studier i den statliga vuxenutbildningen.

Den första gruppen i projektet, bestående av 26 deltagare  från provinsen San Marcos, lyckades framgångsrikt slutföra vår utbildning med FOCUS på 6 månader. Examensceremonin hölls i december 2021, där våra deltagare fick ett diplom utfärdat av Stiftelsen Dispurse samt en officiell certifiering av UGEL San Marcos, för att ha genomfört studier motsvarande de första två åren i den grundläggande vuxenutbildningen, vilket ger dem möjlighet att fortsätta sina studier i det nationella utbildningssystemet.

Detta är ett fantastiskt erkännande av vårt utbildningsprogram som innebär att vårt program kan  användas som ett fullgott alternativ till statlig grundläggande vuxenutbildning.  För våra deltagare innebär detta bland annat att de med FOCUS hjälp kan studera på platser som passar dem och deras livssituation istället för att delta i närvarobaserad utbildning i statlig regi, att deras studietid kortas ned från i genomsnitt 2 år till  6 månader samt, viktigast av allt, att deras valmöjligheter i livet ökar!