• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

TV Perú tar upp bristen på läs och skrivkunnighet bland befolkningen på landsbygden i Peru.

Hur kan vi möta utbildningsbehovet på landsbygden?
Rapport utarbetad av TV-Peru inom ramen för Internationella utbildningsdagen om unga och vuxna som inte har tillgång till utbildning. Officiella källor uppger att 25 % av kvinnorna över 15 år på landsbygden i Peru inte kan läsa eller skriva, nu föreslås att man omprövar det nuvarande utbildningserbjudandet för att göra det funktionellt och relevant.

Att lära sig i vuxen ålder!

När vi på Dispurse för tio år sedan påbörjade vår resa att utveckla en digital plattform för lärande för vuxna insåg vi att det inte skulle bli en lätt uppgift då det handlar om vuxna människor som har få eller inga i sin närhet som kan hjälpa till på vägen, dessutom i svåråtkomliga miljöer där internet inte är en självklarhet.