• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Stort behov av utbildning på landsbygden i Peru

I en intervju för programmet "Escuela Abierta" talar Ruth Anastacio från Dispurse om behovet av att tillgodose utbildningskraven, särskilt från den vuxna landsbygdsbefolkningen, som inte har haft möjlighet att gå i skolan i Peru