• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Mer än 600 invånare i distriktet Baños del Inca i Cajamarca kommer att lära sig att läsa och skriva med appen Focus

  • Projektet: "Stärkt kapacitet hos ungdomar och vuxna för utveckling av Baños del Inca i Cajamarca-regionen", kommer att inkludera 600 invånare.
  • Detta projekt är möjligt tack vare en interinstitutionell allians mellan stiftelsen Dispurse, den australiensiska ambassaden i Peru med sitt biståndsprogram (DAP) och distriktskommunen i Baños del Inca.

Cajamarca, 15 maj 2019.- Med målet att minska analfabetismen i Cajamarca-regionen inledde stiftelsen Dispurse, den australiensiska ambassaden i Peru genom sitt biståndsprogram (DAP) och distrikts kommunen Baños av Inca, ett litteracitetsprojekt i distriktet Baños del Inca, Cajamarca.

Projektet "Stärkt kapacitet hos ungdomar och vuxna för utveckling av Baños del Inca i Cajamarca-regionen", kommer att gynna mer än 600 invånare i distriktet, som kommer att få möjlighet att lära sig hur man läser och skriver med Focus-appen på tablets.

"Vi är väldigt mycket glada över att starta det här viktiga projektet i en av de regionerna med högsta analfabetism i landet. Vi är övertygade om att vi bidrar till att förbättra studenternas livskvalitet, eftersom vi har märkt från vårt arbete här, att personer som lär sig att läsa, skriva och utföra matematiska beräkningar i sin dagliga verksamhet kan påverka viktiga förbättringar ", säger Håkan Silfverlin, VD för stiftelsen Dispurse i Latinamerika.

Projektet utförs tack vare Australiens ambassads biståndsprogram (DAP), som syftar till deltagande utvecklingsprojekt som genererar konkreta och hållbara resultat över tiden. "DAP ger stöd i olika regioner i Peru, vi stöder ekonomisk tillväxt, miljöskydd och kvinnors rättigheter, Cajamarca är en viktig region för Australien, vi har stöttat utvecklingsprojekt här innan och vi hoppas fortsätta arbeta med regionen”, säger Diana Nelson, Australiens ambassadör.

Projektet startade också tack vare åtagandet från distriktskommunen Baños del Inca. "Vi är engagerade i detta program, eftersom vårt distrikt fortfarande har analfabetism, både hos äldre och ungdomar på landsbygden. För utveckling av människor är analfabetism ett hinder, så vi har valt denna strategiska allians som stöder oss med distriktets utbildning, en utvecklad stad är en stad utan analfabetism", säger Edilberto Aguilar, borgmästare i distriktet Baños del Inca.

Litteracitetsprojektet invigdes onsdagen den 15 maj i distriktskommunen Baños del Inca. Ambassadörskan för Australiens Ambassad i Peru, Diana Nelson, verkställande direktören för de regionala myndigheterna i Cajamarca, José Alarcón Zamora, distriktsborgmästare i Baños del Inca, Edilberto Aguilar och verkställande direktör för Dispurse Foundation, Håkan Silfverlin deltog.