• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Läskunnigheten sjunker

Läskunnigheten sjunker i många delar av världen!

I en nyligen publicerad rapport från UNESCO, UNICEF och Världsbanken ser man tydligt att pandemin har påverkat barns läsförmåga negativt i länder som Brasilien, Mexiko och Sydafrika. När skolor stängts ner på grund av smittspridning så drabbas barn i fattigare områden hårdare än andra, landsbygden drabbas hårdare än städerna och flickor mer än pojkar.

Läskunnigheten sjunker i många delar av världen!

Risken för människor i fattigdom är också att deras barn aldrig får chansen att gå i skolan utan tvingas till att arbeta istället. Det här påverkar inte bara barnen och deras familjer, rapporten visar också att samhället förlorar resurser då dessa barn sedan i vuxen ålder beräknas bli endast 56% så produktiva jämfört med barn som fått grundläggande utbildning.

Organisationerna har också utarbetat ett policypaket för att uppmuntra läskunnighet bland unga. Paketet innehåller 5 delar:

1. Säkerställ politiskt och tekniskt engagemang.
2. Effektiv undervisning av kompetenta lärare.
3. Ge barnen åldersanpassade böcker och texter av hög kvalitet.
4: Lär barnen på det språk de förstår bäst.
5. Främja barns språkförmåga och kärlek till böcker och läsning.

(läs mer här https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2021/09/17/infographic-a-policy-package-to-promote-literacy-for-all-children

Detta är jättebra men vi på Dispurse vill lägga till punkt 6!

Se till att de vuxna i barnens närhet har kunskapen att ge stöd och uppmuntran i barnens inlärning. Att kunna stötta sina barn i dess skolgång är en av de största drivkrafterna för våra vuxna elever och det absolut vanligaste svaret på frågan om varför de vill lära sig läsa, skriva och räkna, och det är det här vi jobbar med.

Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida och var med och hjälp utvecklingen framåt till en bättre värld genom att ge ett bidrag till vårt fortsatta arbete.

Tack!

Great photo by Aaron Burden, thanks!