• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Vikten av läskunnighet för att stärka kvinnor ur ursprungsbefolkningen

Enligt en nationell rapport från Peru 2019 finns det 3 miljoner kvinnor ur ursprungsbefolkningen vars grundläggande rättigheter kränks.

Vikten av läskunnighet för att stärka kvinnor ur ursprungsbefolkningen

Lima, mars 2023 - På den Internationella kvinnodagen reflekterar vi över det faktum att de nödvändiga framstegen inte har gjorts för att säkerställa att alla kvinnor har möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter, såsom tillgång till utbildning, hälsa, arbete osv.

I Peru är detta ett allvarligt problem som framförallt drabbar ursprungskvinnor, som är de mest utsatta eftersom de inte har tillgång till utbildning, ett nyckelverktyg för att ha möjlighet att leva ett självständigt liv.Siffrorna är alarmerande, eftersom det enligt rapporten finns mer än en halv miljon kvinnor ur ursprungsbefolkningen som inte kan läsa eller skriva. Likaså har mer än 40 % av ungdomar ur ursprungsbefolkningen inte tillgång till grundläggande utbildning och 20 % av dessa ligger efter i skolan. På samma sätt i Amazonas har 23 % av Ashaninka-kvinnorna aldrig gått i skolan.

På grund av dessa allvarliga problem har Stiftelsen Dispurse bekämpat fattigdom genom utbildning sedan 2011 och söker samarbeten för att öka kvinnors läskunnighet, för att vi är övertygade om att  investeringar i deras utbildning kommer att förändra världen. I denna ansträngning har Dispurse undertecknat ett avtal med Fe y Alegría, för att möta behovet av utbildning från unga människor och vuxna från utsatta befolkningsgrupper, såsom landsbygdens och kvinnor ur ursprungsbefolkningen i landet.Alliansen med Fe y Alegría visar behovet av att tänka nytt kring utbildning för att göra den mer flexibel och funktionell. Det är angeläget att fortsätta belysa och arbeta med utbildningsproblemen för vuxna, särskilt kvinnor, som är mest drabbade av bristen på utbildning, vilket vidmakthåller cirkeln av utanförskap och sårbarhet för dessa kvinnor, säger Malin Ljunggren, juridisk representant för Dispurse i Peru.

Från och med den 6 mars, tillsammans med det Peruanska utbildningsministeriet, är det planerat att arbeta med minst 150 deltagare från Cutervo-provinsen i Cajamarca-regionen, där handledarna från CEBA Fe y Alegría N°69 kommer att använda FOCUS-applikationen, utvecklad av stiftelsen Dispurse, för att lära kvinnor att läsa, skriva och räkna, samt ge dessa kvinnor möjlighet att utveckla andra kompetenser i den inledande alternativa grundutbildningen.

Vid undertecknandet av avtalet sa Ernesto Cabassa SJ, generaldirektör för Fe y Alegría, att det finns cirka 9 miljoner människor i hela landet som inte har avslutat sina grundläggande studier och som inte kan läsa eller skriva, vilket resulterar i ett allvarligt problem som Fe y Alegría försöker bekämpa, och vi strävar efter att barn och ungdomar i framtiden ska kunna få en utbildning av hög kvalitet i god tid.

Lucila Landeo, direktör för alternativ grundutbildning för vuxna vid utbildningsministeriet, betonade att det är viktigt att säkerställa utbildningskontinuiteten för människor som blir läskunniga, annars kan de glömma vad de lärt sig och upprätthålla den utbildningsklyfta som vi måste överbrygga. Hon åberopade stöd från lokala myndigheter och utbildningsmyndigheter.

Det bör noteras att stiftelsen Dispurse redan har arbetat hårt i Cajamarca, i provinserna Cajamarca, San Marcos, San Ignacio och Jaén, där man också har tillämpat sitt utbildningsförslag för läskunnighet för vuxna med sin FOCUS-app, hand i hand med offentliga och privata organisationer och institutioner

För arbetet med att ge utbildning till de delar av befolkningen som har begränsade möjligheter till formell utbildning, och använda sig av teknologi, har Dispurse erhållit "ConectaRSE para Crecer 2019"-priset och blivit erkänd av utbildningsministeriet som en allierad för utbildning.

Slutligen bör det noteras att Dispurse har utvecklat sitt grundläggande, digitala, funktionella och kritiska läskunnighetsprogram i regionerna Apurímac, Huancavelica, Pasco, Junín, Lima, Cusco och La Libertad.

 

Dispurse Foundation winner of the Ruralia Challenge 2023!

We are excited to share that the Dispurse Foundation has been recognized as one of the winners of the Ruralia 2023 Challenge, an application process for organizations that carry out educational interventions in rural areas of Peru