• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse tilldelades priset "Ett Integrerat Peru"

Den 18 juli 2018 tilldelade den peruanska kongressens Kommission för social integration och Integrering av personer med handikapp, tredje pris till Dispurse i tävlingen ETT INTEGRERAT PERU (Inclusión Peru) i kategorin: Vetenskap, forskning, innovation och teknik applicerade på integreringsprocesser till förmån till utsatta befolkningar.

Priset delades ut under invigningen till den Första Ibero-amerikanska Kongressen för Social Integrering med deltagande från parlamentledarmot, regeringsrepresentanter, samt Ambassadörer och representanter från andra Ibero-amerikanska länder.

Med initiativet strävar man efter att utbyta erfarenheter och diskutera centrala idéer angående de lagar och initiativ som finns i varje land inom integration.

Bland de tävlande fanns San Borjas Kommun, Miraflores Kommun, Cerro Azul och andra företag och institutioner.