Dispurse tilldelades priset "Ett Integrerat Peru"

Den 18 juli 2018 tilldelade den peruanska kongressens Kommission för social integration och Integrering av personer med handikapp, tredje pris till Dispurse i tävlingen ETT INTEGRERAT PERU (Inclusión Peru) i kategorin: Vetenskap, forskning, innovation och teknik applicerade på integreringsprocesser till förmån till utsatta befolkningar.

Priset delades ut under invigningen till den Första Ibero-amerikanska Kongressen för Social Integrering med deltagande från parlamentledarmot, regeringsrepresentanter, samt Ambassadörer och representanter från andra Ibero-amerikanska länder.

Med initiativet strävar man efter att utbyta erfarenheter och diskutera centrala idéer angående de lagar och initiativ som finns i varje land inom integration.

Bland de tävlande fanns San Borjas Kommun, Miraflores Kommun, Cerro Azul och andra företag och institutioner.

Do you prefer English? Click here!