• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse medverkade i 2019 års Youth Speak Forum

Lördagen den 13:e april deltog vi i Youth Speak Forum 2019, som organiserades av AIESEC Peru. Youth Speak Forum är ett evenemang speciellt utformat för ungdomar från hela Peru och professionella med stor erfarenhet av offentliga och privata företag. Tillsammans med representanter från regeringen, samlas dem för att leta efter konkreta innovativa lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Dispurse bidrog med att hålla ett föredrag om vikten av att bygga ett utbildningssamhälle.

AIESEC är organisationen av studenter och nyutexaminerade erkända av FN som den största i världen. Den har närvaro i mer än 110 länder, 1700 universitet och har mer än 80.000 medlemmar.

Tack till AIESEC för att vi fick delta!