• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse Foundation presenterade en diagnostisk studie om lokal utveckling i 9 distrikt i regionen Cusco i Peru

  • Distrikten som studerades var: Lares, Yanatile, Lamay, San Salvador, Pisac, Taray, Coya, Calca och Anahuaylillas
  • Indikatorer för utbildning, hälsa, produktivitet och inkomst, komfort och uppfattningar om familjeutveckling studerades.

Cusco, den 3 juli 2019.- Stiftelsen Dispurse med stöd från den regionala regeringen i Cusco och utbildningsministeriet presenterade en diagnostisk studie om lokal utveckling i 9 distrikt i regionen Cusco  under ett evenemang vid namn "Mäta och utbilda: Formeln för att nå människornas fulla potential ", som inkluderade deltagande från kommun och lokala myndigheter  i regionen.  

För att skapa relevant information för att bedöma och stärka kapaciteten hos den unga vuxna befolkningen i regionen Cusco, genomfördes en diagnos av den lokala utvecklingen i distrikten Andahuaylillas, Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac, San Salvador, Taray och Yanatile.

Informationen som samlas in i denna bedömning kommer att bidra till utformningen av indikatorer för att utvärdera de potentiella effekterna av kort- och långsiktiga insatser som syftar till systemutveckling i dessa områden och som utgår från att ungdomar och vuxna ska nå sin fulla potential.

Studien genomfördes mellan december 2018 och april 2019, och samlade in information genom intervjuer med intressenter och undersökningar i både städer och på landsbygden i varje distrikt samt granskning av sekundära källor tillgängliga.

Indikatorer för utveckling

Utbildning, hälsa, inkomst, komfort och åsikter om utveckling på familjenivå var de indikatorer som studerades i varje distrikt och avslöjade följande uppgifter:

Mer personer kan inte skriva och läsa: Analfabetism bland befolkningen över 15 år i Cusco är 17,6% hos kvinnor och 4,3% hos män. I de andra distrikten som studerats var siffrorna liknande eller högre. I distriktet Lares kan 43% av kvinnor och 20% av män i samma åldersgrupp inte läsa eller skriva.

Undernäring och blodbrist: Graden av undernäring hos barn under 5 på nationell nivå är 12,9% och i Cusco ligger siffran på 13,4%. I studien överträffar 8 av 9 distrikt båda genomsnitten; Lares och Lamay har det största antalet barn under 5 år med kronisk undernäring, med 37% respektive 27%.

Vid blodbrist i samma befolkning är det nationella genomsnittet 33,3% och i regionen Cusco är den 46,8%. Fem av de studerade distrikten överträffar det nationella genomsnittet, varav Coya och San Salvador överstiger genomsnittet för regionen med 50% respektive 56%.

Inkomst: Det monetära fattigdomsindexet är högre än 30% i 6 av de 9 distrikten. De distrikt som registrerar mindre än  200 peruanska soles (Cirka 500 kr) som månadsinkomst är Lares och San Salvador.

De vanligaste produktiva aktiviteterna inom studiens omfattning är: små och medelstora jordbruk, avelsdjur, handel, hantverk och gastronomiska produkter.

Komfort: Enligt en statlig undersöknning som genomfördes 2017 i Cusc, har 59% av befolkningen jordat golv i sina hem och byggnadsmaterialet som används oftast (71%) är lera. INEIs defintion för ett osäkert hus är ett som har exteriörer av sten med lera, plywood eller liknande. I distrikten Lares, San Salvador, Taray, Lamay och Yantile lever mer än 80% av befolkningen i osäkra bostäder.

Deltagande i sociala program så som Juntos: Den undersökta befolkningens stora deltagande i sociala program som Juntos är stort. Coya är dsitriktet mest flest deltagare i sociala program med 85% Taray med sina 29% är distriktet med minst deltagare.  

Alkoholism: Alkoholism uppfattas som det största samhällsproblemet i 8 av de 9 distrikt. Endast i distriktet Taray rankas miljöförstöring som det problem som berör flest invånare.

Drömmar: I distrikten Yanatile, Calca, Taray, San Salvador och Lamay handlar befolkningens drömmar om förbättrad hälsa, utbildning och utveckling av familjen. I de andra distrikten Pisac, Coya, Andahuaylillas och Lares handlar drömmarna främst om högre inkomst eller en bättre anställning.

Literacy in La Ensenada with your support!

This month we have started a new literacy group in La Ensenada, north of Lima, thanks to the support of people who donated second-hand devices through the campaign "Donate a tablet, change a life".