• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

Dispurse anordnar event för universitetsstudenter i Cajamarca

Med syftet att nå ut till fler peruaner med vårt litteracitetsprogram hölls den 18 juni ett evenemang på Universitet Privada del Norte i Cajamarca. Evenemanget som hade cirka 200 studenter i publiken, både professorer och studenter från fakulteten i administration i publiken syftade till att:

  • Utforma ett team av volontärer för att förbereda våra studenter till vårt läsprogram för ungdomar och vuxna.
  • Förbereda för installation, vård och underhåll av jordbruks- och skogsbruksprojekt i regionen.
  • Utse en ansvarig samordnare för institutionen för varje projekt eller initiativ som ska utvecklas.

Dessutom höll Håkan Silfverlin, VD för Dispurse Foundation i Latinamerika, i en presentation om det arbete som utförs av Dispurse Foundation samt om de hållbara utvecklingsmålen (SDG) som inrättats av FN.