• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning

År 2020 fortsätter vi vårt viktiga arbete för allas rättighet att kunna läsa och skriva!

Under 2020 fortsätter vi vårt arbete för att utrota fattigdom genom utbildning. Nyligen träffade vi företrädare för Centrumet för integrerad familjeutveckling, en institution som tillhör de peruanska Ministeriet för kvinnor och socialt utsatt befolkning. Målet med mötet var att fortsätta jobba för att uppnå en högre läs-och skrivkunnighet bland vuxna i Peru i regionen Cajamarca med vår app FOCUS. 

Enligt FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) finns det för närvarande fler än 750 miljoner vuxna i världen som inte har grundläggande läs- och skrivkunskaper. Läskunnighet för alla är enligt UNESCO utgångspunkten för att kunna uppnå ett inkluderande och kvalitativt utbildningssystem. Det är därför nödvändigt att utöka antalet initiativ runt om i världen som syftar till att tillgodose alla människor med grundläggande litteracitet. Dispurses läs- och skrivprogram är ett av dessa initiativ, och vi fortsätter vårt hårda arbete för att uppfylla vårt mål- att erbjuda en utbildning som våra deltagare kan använda som verktyg för att ta sig ur fattigdom.

Källa: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372415