En krönika av Ann-Britt Johansson

Utbildning - ett gemensamt ansvar!

Varför denna rubrik undrar du? Denna rubrik har jag valt för att den för mig inbegriper två centrala begrepp, utbildning och ansvar, som jag vill lyfta fram och som ligger mig nära om hjärtat.

Utbildning ett mycket brett begrepp som innebär allt från utbildning i det traditionella klassrummet till den utbildning som sker när en människa till en annan lär ut ett hantverk eller annan syssla. Utbildning är alltså inte endast ABC eller en kurs på universitet. Utbildning pågår överallt, i olika skepnader, hela tiden.

På stiftelsen Dispurse arbetar vi med något som vi kallar för systemfokus, vilket kortfattat innebär att vi anser att hållbara samhällen byggs genom utbildning som kan bidra till utveckling inom alla de områden som är avgörande för att hållbara samhällen skall komma till stånd. För oss innebär det att vi inte endast fokuserar på att lära människor att läsa, skriva och räkna utan också att vi fokuserar på att samverka, utbilda och koppla samman viktiga aktörer inom olika samhällsnyttiga områden, som vatten, teknik, kultur och ekonomi för att skapa samhällen där våra elever kan förverkliga sina drömmar.

Detta leder mig in på det andra begreppet, ansvar. Våra elever lever alla i samhällen som ser olika ut, kulturellt, socialt och ekonomiskt.  Vi ser det som vårt ansvar och vår uppgift att inte lämna våra elever efter att de lärt sig att läsa och skriva utan stanna kvar och arbeta för att samhället och de styrande har verktyg, återigen genom utbildning, att ta hand om sina medborgare på ett hållbart sätt. Att verka för ett hållbart samhälle inbegriper tanken om att samhället endast kan utvecklas om utveckling sker på flera plan. Därför måste varje ledarna i varje distrikt ta ansvar för att invånarna distriktet har tillgång till utbildning.

Ett samhälle med en utbildad befolkning som inte har tillgång till vatten gör ingen skillnad. Däremot ett samhälle som ser det som ett gemensamt ansvar att ta hand om de resurser man är given, att värna miljön så att alla medborgare kan få rent vatten, att se till att alla människor kan få vård och utbildning i skolan är för oss ett hållbart samhälle där varje människa får chans att leva sitt liv och göra aktiva val.

Peru är ett fantastiskt land som har alla förutsättningar att arbeta mot ett hållbart samhälle, men för att detta skall ske krävs det att vi alla tar ansvar. I dagsläget har vi ca 2000 aktiva elever som via vår applikation Focus lär sig att läsa, skriva och räkna. Vi har dock en lång bit kvar, cirka 1.5[1] miljoner vuxna i Peru kan inte läsa och skriva och över 8[2] miljoner har inte slutfört mellanstadiet. Men mörkertalet är stort och det gömmer sig många fler personer som saknar kunskaperna att läsa och skriva, bakom dom officiella siffrorna. Därför är vi här och därför stannar vi.

Min starka övertygelse är att kunskap är makt och att utbildning är vägen mot en mer hållbar, rättvis och tolerant värld.

Ann-Britt Johansson, Styrelseordförande och CFO Dispurse

 

 

[1] Encuesta Nacional de Hogares del INEI 2016

[2] Encuesta Nacional de Hogares ENAHO del INEI 2015

Do you prefer English? Click here!