• Contribute to a world without poverty through education

Dispurse participates in an Important Roundtable on Digital Literacy with the Peruvian Ministry of Education

Nyligen deltog Dispurse tillsammans med andra viktiga organisationer i en workshop som organiserades av det peruanska utbildningsministeriet. Syftet med workshopen var att diskutera hur utvecklingen av digital utbildning kan främjas och generera lika möjligheter till lärande.

Workshopen fokuserade främst på digital litteracitet. Stiftelsen Dispurse deltog som expertorganisation, och blev inbjudna att delta då vi har stor erfarenhet och kunskap kring temat. Representanter från Ministeriet för utveckling och social integration (MIDIS), det Nationella telekommunikationsprogrammet, Ministeriet för främjande av arbete och sysselsättning, det peruanska Ministerrådet, transport- och kommunikationsministeriet, Instituto Apoyo, IPAE Asociación Empresarial och ExE var också närvarande.