• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Projekt

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har  Dispurse, som ett samarbetsorgan,  fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

De lösningar som huvudsakligen implementerats i regionerna Cajamarca och Cusco har utformats  med syfte  att öka tillgången till utbildning av hög kvalite genom vårt fokus på att ge unga och vuxna som tidigare inte haft möjlighet att gå i skolan, möjlighet att utbilda sig.

Mot denna bakgrund startade vi i maj 2021, i samordning med det peruanska utbildningsministeriet och den regionala utbildningsmyndigheten i Cajamarca (UGEL), ett projekt med deltagande av lokala aktörer, staten och civilsamhället vars syfte är att undersöka om vårt litteracitetsprogram kan motsvara en eller ett par år av den grundläggande vuxenutbildningen i Peru.  Målet är att detta projekt skall leda till att vi erkänns som ett fullvärdigt alternativ till grundläggande vuxenutbildningen och således att våra deltagare,  som så önskar, kan certifieras mot den formella utbildningen. 

Tillämpningen av vårt förslag kommer att genomföras inom de lokala utbildningsmyndigheterna  i provinserna San Marcos, San Ignacio och Jaén. Dessutom kommer lokala myndigheter, pedagogiska institut och alternativ grundutbildning att delta i processen inom varje område.

Andra projekt

CEDIF

Mödrar i utsatta familjer får möjlighet att studera med FOCUS och tillhörande undervisningsmaterial. Samarbete mellan Dispurse och Myndigheten för Utveckling och Social Inkludering i Peru. 

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 750 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Av dessa är en majoritet kvinnor. I Peru har över 9 miljoner människor inte haft möjlighet att slutföra grundskolan och närmare 2 miljoner har aldrig haft möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna.