• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Projekt

Samarbetsavtal med Utbildningsministeriet i Peru

I november 2022 undertecknades ett interinstitutionellt samarbetsavtal nr 036-2022 mellan Ministeriet för Utbildning(MINEDU) och Dispurse, vars syfte är att i samordning med de regionala utbildningsdirektoraten (DRE) och den lokala utbildningsledningen Enheter (UGEL), implementera Dispurse Litteracitetsutbildning för elever från 15 år och äldre som inte haft möjlighet att gå i skolan, främst på landsbygden och extremt fattiga områden i Peru.  

Under 2023 planerar vi att tillsammans arbeta med minst 150 deltagare i 10 byar  i provinsen Cutervo i Cajamarca-regionen.

Andra projekt

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har Dispurse, som ett samarbetsorgan, fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!