• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Projekt

Samarbete med Fe y Alegria

Den 2 mars tecknade vi ett samarbetsavtal med Fe y Alegría, vars syfte är att erbjuda utbildning för människor som inte haft möjlighet att gå i skolan samt främja det livslånga lärandet för unga och vuxna.

Fe y Alegría är en ideell organisation som leder offentliga utbildningsinstitutioner med åtagandet att tillhandahålla gratis utbildning av hög kvalitet hela livet till de mest utsatta människorna i Peru. Fe y Alegría finns i 22 länder på tre kontinenter: Amerika, Afrika och Europa.

Samarbetet mellan Fe y Alegría och Stiftelsen Dispurse syftar till att bidra till att överbrygga utbildningsklyftan för vuxna i Peru som inte har haft möjlighet att gå i skolan.

Det planerade projetet inbegriper arbete med minst 150 deltagare från och med den 6 mars i år. CEBA Fe y Alegría N°69 i provinsen Cutervo i Cajamarca-regionen, representerar Fe y Alegría och MINEDU, ochh dess lärare kommer att implementera Dispurse litteracitetsprogram.

Andra projekt

CEDIF

Mödrar i utsatta familjer får möjlighet att studera med FOCUS och tillhörande undervisningsmaterial. Samarbete mellan Dispurse och Myndigheten för Utveckling och Social Inkludering i Peru. 

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har Dispurse, som ett samarbetsorgan, fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!