• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Projekt

ECA i Andahuaylillas (Cusco)

ECA i Andahuaylillas-distriktet, i Cusco-regionen, baserades på den kommunala förvaltningens politiska vilja att med tanke på den låga sociala utvecklingen i distriktet, bristen på engagemang hos befolkningen och en traditionell utbildning, förändra utvecklingen. I detta sammanhang uppfattades ECA:n som ett utrymme för att utveckla och stärka medborgarskapet i distriktet. Således formulerade kommunen ett offentligt investeringsprojekt som ursprungligen godkändes i tre år och som utvidgas årligen för att säkerställa ekonomisk hållbarhet.

År 2017 genomfördes aktiviteter för att öka medvetenheten om fördelarna med en vuxenutbildning i ECA-form, riktade till lokala aktörer och allmänheten, och 2018 påbörjades ECA-aktiviteter.

Befolkningen i Andahuaylillas-distriktet uppgår till 5 668 invånare, 32% av dessa är 15 år eller äldre och  har en viss grad av grundutbildning; 334 av dem saknar helt erfarenhet av utbildning, 79% är kvinnor.

Samarbetspartners
Förutom distriktskommunen Andahuaylillas deltar distriktsutvecklingskommittén, Dispurse Foundation, Quispicanchi Local Education Management Unit, Luis Navarrete de Huaro CEBA och Community Education Unit från Utbildningsministeriet.

Ledning av kommunalskolan i Andahuaylillas
Kommunen sköter ECA: s verksamhet. Årligen utvärderas förändringen som sker  och eventuella  utbyggnader av tjänster och  allianser. Dispurse ger kommunteamet tekniskt stöd och samordnar med utbildningsministeriet för att möjliggöra en hållbar drift och förbättring av de pågående processerna.

Utbildning under pandemin
Mitt i den globala nödsituationen på grund av Coronaviruset har ECA inte stoppat utbildningen av unga människor och vuxna. Utbildningen fortsätter att tillhandahållas  men via radio och användning av surfplattor med FOCUS och  andra digitala resurser som litteratur, vilka laddas ned till surfplattorna.

För Dispurse utgör den erfarenhet av ECA som utvecklats i Andahuaylillas en modell för hur vi kan arbeta med ett hållbart utbildningsförlag som anpassar sig till våra deltagares sociala, kulturella och produktiva kontext, är nära och utgår från våra deltagares verklighet och i enlighet med deras intressen.

Utmärkelser (i relation till ECA)

I november 2019 tilldelades vi  Telefónica del Peru "ConectaRSE to Grow" -priset för ECA-projektet

I oktober 2020 fick Dispurse en ekonomisk donation av Kulturministeriet som vinst i tävlingen; “National Book Acquisition Contest”. Denna finansiering har använts för att utveckla läsutrymmet i Andahuaylillas-distriktet (Cusco) med fler texter, så ECA-deltagarna har möjlighet att fortsätta sitt lärande och stärka sina läsfärdigheter.

Andra projekt

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.

ECA i Andahuaylillas (Cusco)

ECA i Andahuaylillas-distriktet, i Cusco-regionen, baserades på den kommunala förvaltningens politiska vilja att med tanke på den låga sociala utvecklingen i distriktet, bristen på engagemang hos befolkningen och en traditionell utbildning, förändra utvecklingen.

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!