Education against poverty

Innovation och ny teknik skapar fantastiska möjligheter 

Genom ert bidrag kan vi lära fler människor att läsa, skriva och räkna. Inte på ett traditionellt och ofta resurskrävande sätt med skolor, böcker och lärare utan med hjälp av teknisk och pedagogisk innovation som möjliggör att vi kan hjälpa väldigt många fler att få en grundutbildning. Detta är möjligt tack vare Focus, en unik app och ett läromedel som ger eleverna grundläggande läs-, skriv- och räknekunskaper. Focus har utvecklats under 6 år tillsammans med hjärnforskare, pedagoger och testgrupper bestående av 400 personer i Sydamerika. Focus appen laddas ner på en läsplatta som med en pekpenna blir  deltagarens läro- och anteckningsbok med ljud, bild, film och resultatutveckling. 

Det som gör Focus appen unik i jämförelse med andra utbildningsappar är att Focus lär unga och vuxna att skriva, läsa och räkna från grunden utan stöd av lärare. Det gör att deltagarna kan studera på tider och platser som passar dem. Tillsammans med en lokal handledare som motiverar och stimulerar eleven möjliggörs ett lärande på deltagarens villkor,

Vill du veta mer? 

Vi är naturligtvis tacksamma för allt stöd vi kan få och är öppna för att hitta alternativa samarbetsformer inom ramen för våra värderingar. Hör gärna av dig till oss med  tankar eller frågor kring samarbeten, via mejl kontakt@dispurse.org eller telefon +46 (0) 708-737 850. 

Med vänlig hälsning!

Ann-Britt Johansson
Styrelseordförande och CFO Dispurse

 

Våra företagspaket:

 

Bidragsgivare

Ni bidrar med 10 000 kr eller mer till stöd för vårt arbete med att erbjuda människor i utsatta miljöer möjligheten att lära sig skriva, räkna och läsa med hjälp av vår applikation Focus.

Som Bidragsgivare får ni: Exponering med logotype på Dispurse hemsida, nyhetsbrev, diplom samt logotype till marknadsföring. 

Företagssponsor

Som Företagssponsor bidrar ni under 3 år med valfritt 25 000/50 000/75 000/100 000 kr /år till stöd för vårt arbete med att erbjuda människor i utsatta miljöer  möjligheten att lära sig skriva, räkna och läsa med hjälp av vår applikation Focus.

Som Företagssponsor får ni: Regelbundna rapporter, exponering och presentation av ert företag på Dispurse hemsida, nyhetsbrev, diplom samt logotype till marknadsföring. 

Företagspartner

Som Företagspartner bidrar ni med 150 000 kr eller mer till stöd för genomförande och uppföljning av Focusprogrammet i specifik region eller by. Ert bidrag ger människor i utsatta miljöer möjlighet att lära sig att skriva, räkna och läsa genom vår applikation Focus.

Som Företagspartner får ni: Löpande rapporter från projektet och deltagarna, möjlighet att besöka projektet, exponering och presentation av ert företag på Dispurse hemsida, nyhetsbrev, diplom samt logotype till marknadsföring. 

Vill du samarbeta med oss?

Do you prefer English? Click here!