Sveriges operativa team

Ann-Britt Johansson

CFO 

Beatrice Johansson

Ansvarig för Dispurse applikationsutveckling

Isabelle Nilsson

Ansvarig för kommunikation

Perus operativa team

Håkan Silfverlin

Verkställande Direktör Dispurse i Latin Amerika 

Ruth Anastacio

Operativ chef på Dispurse Peru  

Paola Robles

Chef för Administration och Finans i Peru

Gisele Alméstar

Ansvarig för regionen Cajamarca

Dispurse organisation

På Dispurse har vi ett team av pedagogiska och tekniska specialister i Sverige som har utvecklat metoden för vårt litteracitetsprogram med appen Focus. Ledningsgruppen i Dispurse i Lima är ansvarig för att skapa förutsättningar för genomförandet av litteracitetsprogrammet i landet och dess operativa utveckling i varje region.

 

 

 

 

 

 

Do you prefer English? Click here!