Vårt team

Ann-Britt Johansson

CFO 

Beatrice Johansson

Verksamhetschef, (COO)

Ruth Anastacio

Operativ chef på Dispurse i Peru

Paola Robles

Chef för administration och ekonomi på Dispurse i Peru

Gisele Almestar

Ansvarig för  vårt arbete i regionen Cajamarca 

Luis Casanova

Koordinator för vårt Learning Center i Cajamarca 

Anita Escalante

Fältkoordinator - Cajamarca 

Jhon Tairo

Fältkoordinator- Cusco

Magaly Sabino

Ansvarig för utvecklingen av läsutrymmen 

Menna Salazar

Specialist Pedagogik

Dispurse organisation

På Dispurse har vi ett team av pedagogiska och tekniska specialister i Sverige som har utvecklat metoden för vårt litteracitetsprogram med appen Focus. Ledningsgruppen i Dispurse i Lima är ansvarig för att skapa förutsättningar för genomförandet av litteracitetsprogrammet i landet och dess operativa utveckling i varje region.

 

 

 

 

 

 

Do you prefer English? Click here!