Vår pedagogik

Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra deltagare en utbildning präglad av ett tydligt resursperspektiv där alla individens språk, tidigare erfarenheter och kultur skall vara utgångspunkt för lärandet.

Därför strävar vi kontinuerligt efter att kunna erbjuda alla våra deltagare en utbildning som tar tillvara på deras resurser samt ger dem möjlighet att utveckla en grundläggande litteracitet som är funktionell och digital och som kan vara ett första steg på deras livslånga lärande.

Vill du veta mer om vår pedagogik? Titta på videon nedan.

 

Do you prefer English? Click here!