Sveriges operativa team

Ann-Britt Johansson

CFO 

Håkan Sträng

Ansvarig för marknad

Beatrice Johansson

Ansvarig för Dispurse applikationsutveckling

Isabelle Nilsson

Ansvarig för kommunikation

Perus operativa team

Håkan Silfverlin

Verkställande direktör

Ruth Anastacio

Operativ chef på Dispurse Peru  

Paola Robbles

Chef för Administration och Finans i Peru

Isabelle Nilsson

Ansvarig  för kommunikation

Dispurse organisation

På Dispurse har vi ett team av pedagogiska och tekniska specialister i Sverige som har utvecklat metoden för vårt litteracitetsprogram med appen Focus. Ledningsgruppen i Dispurse i Lima är ansvarig för att skapa förutsättningar för genomförandet av litteracitetsprogrammet i landet och dess operativa utveckling i varje region.

 

 

 

 

 

Do you prefer English? Click here!