Gert Johansson

Jag har väntat länge på det steget vi nu tar!

"Dispurse är visserligen en liten spelare i en stor värld och lever idag endast på den avkastning vi lyckas få på det insatta kapitalet i stiftelsen. Men om man är liten så får man tänka annorlunda".

Gert Johansson
Grundare och styrelseledamot (styrelseordförande 1993 - 2016)

Framgångsrik entreprenör med hela världen som marknad. Efter några år inom konfektionsindustrin  utvecklade Gert ett system för storleksmärkning till sin egna butik  i Sverige. Tanken var att hjälpa kunderna att hitta rätt storlek utan att behöva läsa etiketterna i plaggen. Företaget Mark Bric  startade 1971 och är idag världsledande inom sitt segment. Det är på Gerts uppdrag som Dispurse har tagit fram utbildningsapplikationen Focus och Gert är, och har varit, drivande i utvecklingsarbetet.

Ann-Britt Johansson

2017 innebär startskottet för en ny era!

"Lanseringen av Dispurse Focus innebär att vi kan hjälpa väldigt många fler framöver"

Ann-Britt Johansson 
Styrelseordförande och CFO Dispurse 

Ann-Britt är fd revisor och partner i revisionsfirman Ernst & Young. Hon har varit revisor i Dispurse sedan starten 1993 tills fram till 2012 då hon tillträdde som CFO. Ann-Britt tog över ordförandeskapet  i Dispurse Foundation 2016.  Ann-Britt leder den dagliga verksamheten och arbetar med utvecklingsfrågor, styrning och ledning samt kontakter med sponsorer. Ann-Britt är gift, har 2 barn och 4 barnbarn och bor på Hönö utanför Göteborg.

Håkan Sträng

Ju mer stöd vi får desto snabbare kan vi hjälpa fler

"Ny teknik möjliggör mängder av möjligheter. Vår utmaning är se till att fler får tillgång till den."

Håkan Sträng
Styrelseledamot 

Håkan har lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv samt utbildningssektorn. Han har tidigare varit Marknads- och Försäljningsdirektör för Volvo Cars Norden, Koncernchef för IT-bolaget Alfaskop, VD för Fuijitsu-Siemens Sverige samt VD för IHM Business School.  Håkan arbetar med teknik och marknad. Han är gift, har 2 barn och bor i Göteborg.

Cecilia Carlsson
Styrelseledamot
Arbetar med ekonomi och löner på Dispurse.
Cecilia Carlsson
Do you prefer English? Click here!