Ledning

Stiftelsens arbete leds av arbetande styrelseordförande Ann-Britt Johansson och en grupp som presenteras nedan.

Ann-Britt Johansson, Styrelseordförande och CFO

Ann-Britt är f.d. revisor och partner i revisionsfirman Ernst & Young. Hon har varit revisor i stiftelsen sedan starten 1993 fram till 2012 då hon tillträdde som styrelseledamot och CFO. Ann-Britt tog över ordförandeskapet i Dispurse 2016.  Ann-Britt leder den dagliga verksamheten och arbetar med ekonomi, värdepappersförvaltning, utvecklingsfrågor, styrning och ledning samt kontakter med sponsorer.

Håkan Sträng, Styrelseledamot och ansvarig för Marknad och Teknik

Håkan har lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv samt utbildningssektorn. Han har tidigare varit Marknads- och Försäljningsdirektör för Volvo Cars Norden, Koncernchef för IT-bolaget Alfaskop, VD för Fuijitsu-Siemens Sverige samt VD för IHM Business School.

Beatrice Johansson, Administrativ chef, Ansvarig Produktion

Leder arbetet med utvecklandet av applikationen Focus och är administrativ chef. Legitimerad lärare i Svenska som andraspråk, samhällskunskap och historia. Fil. Kand. i Svenska som andraspråk, samhällskunskap och mänskliga rättigheter. Har genomfört studier i alfabetisering vid Göteborgs Universitet.  Certifierad i projektledning och Business management vid IHM Business School.

Håkan Silvferlin, Operativ Chef Stiftelsen Dispurse Sucursal del Peru

Håkan är ansvarig för Dispurse utveckling i Sydamerika. Håkan har erfarenhet som konsult och rådgivare i förändringsledning med Peru som bas sedan 2005. Sveriges honoräre generalkonsul i Peru 2015/16 fram till ambassadens återöppnande i november 2016. Arbetade för Sandvik och Haldex i Sverige innan sin flytt till Lima. MSc i materialteknik från KTH, PAD Universidad de Piura, Lima Peru.

 

 

 

Do you prefer English? Click here!