Vi startar nu vårt läskunnighetsprogram i distriktet Chetilla, Cajamarca

Vi är glada att tillkännage att vi har startat vårt läs-och skriv program för vuxna tillsammans med det peruanska Ministeriet för Kvinnor och Utsatte Medborare i Chetilla, en av regionen Cajamarcas mest usatta distrikt. 

Cajamarca är regionen med den femte största befolkningen i Peru och den andra högsta andelen befolkning som bor på landsbygden. Det är också en av de regionen där befolkningen med störst brist på grundläggande läs-och skrivkunskaper, efter Huancavelica och Apurímac. (Källa: Andina, 2019)

Chetilla är det distrikt i regionen Cajamarca där  störst antal kvinnor (45,1-58%) saknar  grundläggande läs-och skrivkunskaper  (Källa: Cajamarca Regional Government, 2010).

 

Do you prefer English? Click here!