Vi har påbörjat vårt läs-och skrivprogram i El Augustino, Lima

Vi har nyligen startat vårt läs-och skrivprogram i El Augustino tillsammans med den distriktskommunen. I det här fallet är deltagarna i programmet pensionärer. De flesta av deltagarna kommer från andra städer i Peru och har kommit till Lima vid ung ålder för att leta efter jobbmöjligheter och har aldrig haft möjlighet att studera. Ingen av dem har gått färdigt grundskolan. Bland motivationerna till att lära sig läsa och skriva är önskan att bli mer självständig.


Vi är glädjer oss över deras deltagande och det ska bli spännande att få följa deras framsteg.

 

Do you prefer English? Click here!