Vi har ett tufft mål fram till 2020 - att hjälpa minst 25 000 människor att lämna analfabetism!

Stiftelsen Dispurse har sedan 1994 lyckats driva verksamheten med egna medel, uteslutande finansierad genom avkastningen på stiftelsens egna kapital. 2017 innebär en helt ny era i stiftelsen historia. Vår nyutvecklade,  unika app Focus lanserades i våras och teknikutvecklingen gör att vi nu kan hjälpa väldigt många fler framöver vilket är mycket glädjande. Vårt initiala mål under de närmaste tre åren är att utbilda minst 25 000 elever som tidigare inte har haft möjligheten att lära sig skriva, läsa och räkna främst i Peru. De utmaningar vi ser handlar om att tillgodose stora inköpsbehov av läsplattor samt logistisk hantering lokalt, vidareutveckling och översättning till fler språk. Här kommer vi att behöva söka stöd bland både företag, organisationer och privatpersoner. 

Vi välkomnar alla bidrag, små som stora!

Är ni intresserade av att diskutera företagssponsring så är ni mycket välkomna att kontakta mig! 

Med vänlig hälsning!
Ann-Britt Johansson 
Styrelseordförande och CFO Dispurse
E-mail: ann-britt@dispurse.org
Mobil: +46 708-737 850


Dispurse följer Svensk insamlingskontrolls krav och regler

Bidrag kan inbetalas på följande Dispurse konton:

BG nr: 900-5992
PG nr: 90 05 99-2
Swish nr: 1239005992

 

Tack för att du delar!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!

Do you prefer English? Click here!