Teknikutveckling ger nya möjligheter - och utmaningar!

Dispurse har sedan 1994 lyckats driva verksamheten med egna medel, uteslutande finansierad genom avkastningen på stiftelsens egna kapital. 2017 innebär en helt ny era i stiftelsen historia. Vår nyutvecklade app Focus och teknikutvecklingen gör att vi nu kan hjälpa väldigt många fler framöver vilket är mycket glädjande. Vårt initiala mål under de närmaste tre åren är att utbilda minst 25 000 elever som tidigare inte har haft möjligheten att lära sig skriva, läsa och räkna främst i Peru. De utmaningar vi ser handlar om att tillgodose stora inköpsbehov av läsplattor samt logistisk hantering lokalt. Här kommer vi att behöva söka stöd bland både företag, organisationer och privatpersoner framöver.


Dispurse följer Svensk insamlingskontrolls krav och regler

Bidrag kan inbetalas på följande Dispurse konton:

BG nr: 900-5992
PG nr: 90 05 99-2
Swish nr: 1239005992

Vi välkomnar alla bidrag, små som stora. Är ni intresserade av att diskutera företagssponsring så är ni mycket välkomna att kontakta mig! 

Med vänlig hälsning!

Ann-Britt Johansson
Styrelseordförande och CFO Dispurse
E-mail: ann-britt@dispurse.org
Mobil: 0708-737850

Vi välkomnar ditt stöd!!

Då hjälper du också människor att läsa, skriva och räkna!

Skicka ett meddelande

Vi svarar inom kort!

Do you prefer English? Click here!